Datu apstrāde un privātuma politika

Sabiedrības integrācijas fonda privātuma politika
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir Sabiedrības integrācijas fonds, reģ. Nr.: 90001237779, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050, tālrunis: 22811001, e-pasts: pasts@sif.gov.lv.
Sabiedrības integrācijas fonda kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datuaizsardziba@sif.gov.lv vai pasts@sif.gov.lv.

Fonds piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
Fonds personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Fonds veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Fonda norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
Informācija par Fonda administrētajās tīmekļa vietnēs apstrādātajām sīkdatnēm pieejama Fond tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika” vai arī konkrētajā Fonda administrētajā tīmekļa vietnē, ja šajā vietnē tiek piemēroti atšķirīgi sīkdatņu apstrādes uzstādījumi.

Vairāk informācijas https://www.sif.gov.lv/lv/privatuma-politika